Geografie

4. ROMÂNIA CA PARTE A UNIUNII EUROPENE a) Oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru U.E. - România este cea mai mare ţară ca suprafaţă (238 391kmp) şi populaţie (21,6 milioane locuitori) din regiunea central - sud estică a Europei, pr...
3. STATELE UNIUNII EUROPENE Franţa Suprafaţa: 547 030kmp Populaţia: 60,8 milioane locuitori Densitate: 112 loc/kmp Forma de stat: republică prezidenţială Capitala: Paris Oraşe: Marsilia, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nisa, Strasbourg, Toulouse, N...
2. CARACTERISTICI GEOGRAFICE, POLITICE ŞI ECONOMICE ACTUALE ALE U.E. a) Caracteristici geografice: - U.E. deţine aproape: 45% din suprafaţa Europei (respectiv 4 422 773 kmp) şi 69% din populaţia Europei (respectiv 492 milioane locuitori); densitatea medie este de 115 ...
B. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ 1.FORMAREA UNIUNII EUROPENE ŞI EVOLUŢIA INTEGRĂRII EUROPENE a) Iniţiative de-a lungul istoriei, care au susţinut ideea unei Europe unite: 1310 - Pierre Dubois, juristul regelui francez Filip cel Frumos, propune instituirea...
2.6. MEDIU ÎNCONJURĂTOR ŞI PEISAJE - Europa este unul dintre continentele cu un grad ridicat de urbanizare, o mare densitate de populaţie şi o multitudine de activităţi economice şi, ca urmare, mediul înconjurător este, în cea mai mare parte, antropizat şi antropi...


2.5. SISTEME DE TRANSPORT - Europa dispune de cel mai diversificat, dens şi complementar sistem de transport de pe Glob; - reţeaua feroviară depăşeşte 360.000 km şi este electrificată în proporţie de 45 % (locul 2 pe Glob, după America de Nord); - prin Euro...
2.4. ACTIVITATILE ECONOMICE – CARACTERISTICI GENERALE - Europa concentrează toate activităţile economice prezente pe întinsul Globului; - se caracterizează printr-o economie dezvoltată; - spre deosebire de celelalte continente, serviciile sunt dominante, atât î...
ANALIZA GEOGRAFICĂ A UNOR ORAŞE DIN EUROPA Londra Este capitala Regatului Unit situată în sud-estul ţării, pe valea fluviului Tamisa la aproape 80 km de locul de vărsare a acestuia în Marea Nordului. Poziţia geografică extrem de favorabilă a facilitat dezv...
2.3. SISTEMUL DE ORAŞE AL EUROPEI Sistemul de oraşe al Europei este rezultatul unor transformări succesive. În diferite perioade istorice oraşele europene au fost cele mai mari din lume: Roma în Antichitate, Constantinopolul în Evul Mediu şi Londra în epoca modern...
2.2. POPULAŢIA ŞI CARACTERISTICILE EI GEODEMOGRAFICE EUROPA a. Evoluţia numerică a populaţiei Europei cuprinde două perioade distincte: - creşterea lentă din sec. III până în 1759: Europa avea 40mil locuitori în sec. III, 80 mil. locuitori în anul 150...
2. ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMANĂ ALE EUROPEI ŞI ROMÂNIEI Caracteristici generale Caracteristicile de geografie umană se referă la următoarele componente: populaţia şi caracteristicile acesteia, aşezările umane, aspectele de geografie economică, geografie politică...
1.4. ÎNVELIŞUL BIOPEDOGEOGRAFIC EUROPA Factori genetici: condiţii climatice diverse + relieful + evoluţia cuaternară a sistemelor naturale diversitatea zonelor biopedogeografice; dublă desfăşurare – pe latitudine = zone biopedogeografice şi pe ...
1.3. HIDROGRAFIA EUROPEI ŞI A ROMÂNIEI - ASPECTE GENERALE EUROPA Europa dispune de importante resurse de apă, aparţinând unor tipuri variate, neuniform distribuite spaţial. 1. Factorii care influenţează hidrografia Europei: - poziţia geografică...
1.2. CLIMA - FACTORII GENETICI, ELEMENTELE CLIMATICE ŞI REGIONAREA CLIMATICĂ Elemente ce definesc particularităţile climatice: 1. factorii genetici 2. elementele climatice 3. regionarea climatică EUROPA - Factorii genetici ● radiaţia solară (pozi...


B. Unităţi majore de relief din România Unităţi montane carpatice Carpaţii Româneşti – sunt munţi cu înălţime mijlocie şi mică, altitudinea medie fiind de 840 m. Altitudinile cele mai mari apar în Carpaţii Meridionali şi Munţii Rodnei. Principal...
1.1.2. UNITĂŢI MAJORE DE RELIEF A. Unităţi majore de relief ale Europei Unităţi montane a. Unităţi alpine – formate din lanţuri montane individualizate şi masive despărţite prin depresiuni intramontane şi culoare - Munţii Alpi – constituie...
1.1.1. TIPURI GENETICE DE RELIEF a. Tipuri genetice de relief din Europa Tipurile genetice majore de relief ale Europei sunt determinate de morfostructurile majore: Câmpiile cele mai întinse se suprapun peste primul nucleu continental (Câmpia Est-Europeană se supr...
1. ELEMENTE FIZICO-GEOGRAFICE DEFINITORII ALE EUROPEI ŞI ALE ROMÂNIEI 1.1. RELIEFUL MAJOR – TREPTE, TIPURI ŞI UNITĂŢI MAJORE DE RELIEF a) Europa – trepte de relief Altitudinal Europa se desfăşoară de la 0 m până la 5642 m, vârful Elbrus din Munţii C...
Arhivă Rezolvari 100 de Variante 2008 Geografie Subiectul II Arhivă forum: Subiectul I - numai rezolvari  Subiectul II - numai rezolvari Subiectul III - numai rezolvari Varianta 1 SUBIECTUL II (30 puncte) Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. ...
Arhivă Rezolvari geografie variante bacalaureat 2008 (100 de variante) Subiectul I Arhivă: Subiectul I - numai rezolvari Varianta I - forum Rezolvari variante 2008 Geografie Subiectul II Rezolvari variante 2008 Geografie Subiectul III   Varianta 1A. Precizaţi:1....
Lista ţărilor din Europa împreună cu capitala lor: - Albania (Shqipëria) - Tirana - Andorra - Andorra la Vella - Austria (Österreich) - Viena - Belarus - Minsk - Belgia - Bruxelles - Bosnia şi Herţegovina - Sarajevo - Bulgaria - Sofia - Croaţia ...
Grupa Maramureşului şi a Bucovinei Clima acestui sector montan este temperat-continentală de tranziţie. Totuşi, altitudinea a impus etajarea elementelor climatice; etajul montan se desfăşoară la baza masivelor şi în depresiuni având valori de temperatură ce coboa...
100 Variante de subiecte bacalaureat 2008 GEOGRAFIE   Arhivă GEOGRAFIE CLS XII-a 100 VARIANTE D_geografie_cls_12 .zip D_geografie_cls_12_in_limba_maghiară .zip   Arhivă GEOGRAFIE GENERALĂ 100 VARIANTE: E_geografie_generala .zip E_geografie_generala_in_...
A G R I C U L T U R A   Agricultura – ramuri – 1. Cultura plantelor 2. Creşterea animalelor Cultura plantelor   Condiţii: Fondul funciar = totalitatea suprafeţelor României Se împarte în: terenul agricol ( teren arabil, păşuni, ...
MAREA NEAGRĂ Situată în sud-estul ţării, Marea Neagră, prin litoralul ei, formează pe o distanţă de 245 km, frontiera României. Acest bazin acvatic a jucat în toate timpurile un rol economic deosebit în istoria poporului român. Numele acestei mări a suferit, ...
-caracteristici generale- Sunt suprefete depresionare ocupate permanent cu apa. In Romania sunt cca. 3500 lacuri ce reprezinta cca. 1 % din suprefata tarii. Au suprafete variabile, cel mai intins fiind complexul lacustru Razim-Sinoe (cca. 700 km2). Cele mai...
Agroclimatologie Ramura a climatologiei, care studiaza clima ca factor al productiei agricole. Alba Iulia (oras) Oras situat in Podisul Transivaniei, culoarul Alba Iulia - Turda. Mentionat inca din perioada daco-roman sub numele de Apullum. Albie minor...
Evaluare online variante 2007 la geografie ...
Industria metalurgica: • Siderurgia: - primele furnale construite la Resita - daca initial intreprinderile siderurgice utilizau materii prime locale (minereu de fier, carbune cocsificabil, mangan etc.), care asigurau necesarul in domeniu, ulterior, odata cu realizarea de ...
Industria constructoare de masini si a prelucrarii metalelor Utilaj petrolier: Ploiesti, Bucuresti, Brasov, Bacau Utilaje si echipamente pentru dotarea altor industrii: Bucuresti, Cluj-Napoca Utilaj energetic: ...
« 1 2 3 4 5 »