Romana

  Bacalaureat 2009: Varianta 33: Trăsături ale romanului aparţinând lui George Călinescu : Enigma Otiliei            În cadrul lucrării ,,Poetica romanului românesc interbelic”,  Gheorghe Glodeanu afi...
  Bacalaureat 2009: Varianta 32: Perspectiva narativă într-un text narativ aparţinând perioadei  interbelice: Patul lui Procust de Camil Petrescu          Citatul  dat prezintă opinia criticului  literar N...
  Bacalaureat 2009: Varianta 31: Tip de roman apartinand perioadei interbelice: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de  război de Camil Petrescu Cea mai amplă specie a genului epic în proză, cu o acţiune diversificată  sub raportul planurilor nara...
Bacalaureat 2009: Varianta 30: Principalele componente de structura,     de compozitie si de limbaj ale unui text narativ apartinand realismului: Ion de Liviu RebreanuAfirmaţia criticului literar Nicolae Manolescu surprinde aspecte  definitorii ale persp...
  Bacalaureat 2009: Varianta 29: Relatiile dintre doua personaje ale unui text narativ studiat, apartinand lui Liviu Rebreanu.Ion Pop al Glanetaşului si Ana, fiica lui Vasile Baciu,Creator al romanului românesc de tip obiectiv, Liviu Rebreanu publică  în anul 1...


  Bacalaureat 2009: Varianta 28: Particularitatile de constructie a unui     personaj dintr-un text narativ studiat, apartinand lui Liviu RebreanuInspirat din realitatea satului transilvănean de pe la începutul  secolului XX, romanul „Ion" d...
  Bacalaureat 2009: Varianta 27: Un personaj dintr-un text narativ, apartinind realismului: Ion de Liviu rebreanuApărut în 1920, romanul „Ion" reprezintă „o dată istorică în procesul  de obiective a literaturii noastre epice" (E. Lovinescu), fiind un ...
  Bacalaureat 2009: Varianta 26: Raportul realitate - fictiune ilustrat     intr-un text narativ studiat: Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi Afirmaţia lui Mărio Vargas Llosa despre raportul ficţiune-viaţă  adevărată surprinde as...
 Bacalaureat 2009: Varianta 25: Tema familiei, banului, iubirii tratate comparativ in doua texte narative diferite: Moromeţii de Marin Preda si Mara de Ioan Slavici  „Romanul tradiţional zugrăveşte o lume omogenă şi raţională, în care  valorile obştei s...
 Bacalaureat 2009: Varianta 24: Tema familiei într-un roman: Moromeţii de Marin PredaTema familiei este una dintre cele mai întâlnite din  literatură, permiţând  surprinderea  unui complex de interrelaţionări umane. Complexitatea pe  care o impun...
  Bacalaureat 2009: Varianta 23: Un personaj feminin dintr-un roman studiat,     apartinand perioadei interbelice, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de  Camil Petrescu, Ela Romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de ...
 Bacalaureat 2009: Varianta 22: Conditia femeii, reflectata intr-un     text narativ Enigma Otiliei de George  Călinescu, Otilia Imaginea  personajelor feminine domină, de multe ori, acţiunea operelor epice. În  literatura română, num...
Bacalaureat 2009: Varianta 21: Condiţia  ţăranului într-o operă  epică: Moromeţii de Marin Preda,  Ilie MorometeÎn  literatura română, tematica rurală este o trăsătură definitorie. Figura  ţăranului a fost o sursă de inspiraţie pentru sc...
 Bacalaureat 2009: Varianta 20: Condiţia  ţăranului într-o operă  epică: Moromeţii de Marin Preda,  Ilie MorometePână la apariţia romanului modern în literatura română, una dintre temele  dominante este cea rurală, prezentarea lumii satului ...


Bacalaureat 2009: Varianta 19: Tema  banului într-un text narativ: Enigma Otiliei de George CălinescuTema banului sau a avariţiei este abordată mai ales de către scriitorii realisţi, ce urmareau să  redea cât mai fidel şi mai veridic societatea, relaţia dintre...
 Bacalaureat 2009: Varianta 18: Tema familiei într-un text narativ: Moromeţii de Marin PredaTema familiei este una dintre cele mai întâlnite din  literatură, permiţând surprinderea  unui complex de interrelaţionări umane. Complexitatea pe care o impune&nbs...
Bacalaureat 2009: Varianta 17: Tema iubirii într-un text narativ: Ultima noapte de  dragoste, întâia noapte de război de Camil PetrescuIubirea a fost întotdeauna una din temele  predilecte ale literaturii, fiind văzută  ca o posibilitate de a explora interio...
 Bacalaureat 2009: Varianta 16: particularitatile de constructie a unui personaj de Mihail Sadoveanu: Baltagul  În literatura română, Mihail  Sadoveanu este un exemplu de „prozator total” ( Constantin Ciopraga ).  Scriitorul a abordat diferite specii al...
Bacalaureat 2009: Varianta 15: Tema  şi principalele componente de  structură într-un text de Mihail Sadoveanu: Creanga de aurStrict formal, „Creanga de aur” este un roman istoric,  de mai mică întindere, încadrabil  lânga „Zodia Cancerului”, ...
Bacalaureat 2009: Varianta 14:  Relaţiile dintre două personaje dintr-o nuvelă de Ioan Slavici: Moara cu  norocÎn literatura română, nuvela a fost abordată începând cu secolul XIX, în special în perioada  marilor clasici, unele dintre aceste creaţii lit...
Bacalaureat 2009: Varianta 13:  Relaţiile dintre două personaje într-o nuvelă studiată: Alexandru Lăpuşneanul de  Costache Negruzzi             În literatura română, numeroşi scriitori au abordat nuvela, ...
Bacalaureat 2009: Varianta 12:  Particularităţile de construcţie a unui personaj  într-o nuvelă studiată: Alexandru Lăpuşneanul de Costache NegruzziCa specie a genului epic, nuvela are dimensiuni medii, cu o  acţune riguros construită în  conflict p...
Bacalaureat 2009: Varianta 11:  Relaţia dintre incipit şi final într-o nuvelă: Moara cu noroc de Ioan Slavici Ca specie a genului epic, nuvela are dimensiuni medii (între  povestire şi roman), cu o acţune  riguros construită, cu un conflict puternic, punân...
Bacalaureat 2009: Varianta 10:  Tema şi viziunea despre  lume într-o nuvelă:  Moara cu noroc de Ioan Slavici Specia literară  a nuvelei începe să fie abordată în literatura română cu precădera în a doua  jumătate a secolului al XIX-lea, în p...
Bacalaureat 2009: Varianta 09:  Particularităţile nuvelei: Moara cu noroc de  Ioan SlaviciDefinitie: Nuvela este o specie a genului epic în proză, cu un singur fir narativ, urmărind un conflict  unic, concentrat. Personajele nu sunt numeroase, fiind caracteriz...
Bacalaureat 2009: Varianta 08: Despre  personajele dintr-un basm cult studiat: Povestea lui Harap-Alb de Ion  Creangă.Basmul cult este o specie narativă amplă, cu numeroase personaje purtătoare ale  unor valori simbolice, cu acţiuni implicând fabulosul şi su...
 Bacalaureat 2009: Varianta 07:  Relaţiile dintre două personaje studiate  într-un text narativ de Ion Creangă: Povestea lui Harap-Alb„Opera lui Creangă este epopeea poporului român. Creangă este Homer al nostru.” (G.  Ibrăileanu). Citatul ilustrea...
rezolvatiBacalaureat 2009: Varianta 06:  Particularităţile de  construcţie ale unui personaj dintr-un text narativ de  Ion Creangă: Povestea lui Harap-Alb Ion Creangă, cel  mai mare povestitor al românilor, crează o operă extrem de unitară sub raportu...
rezolvatiBacalaureat 2009: Varianta 05:  Viziunea despre lume (lumea reala – lumea imaginara): Povestea lui Harap-Alb de Ion CreangăBasmul este o naraţiune  deliberat fantastică, definită ca specie a genului epic din literatura populară  sau cultă, care pre...
Bacalaureat 2009: Varianta 04: Particularităţile de  construcţie a unui personaj dintr-un basm cult: Povestea lui  Harap-Alb de Ion Creangă )Basmul particularizează categoria fantasticului sub forma fabulosului şi a miraculosului. Aceasta  presupune că perso...
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »