Matematica

Model de subiect la Matematică M_mate-info: pentru examenul de Bacalaureat 2014 În cadrul examenului național de bacalaureat 2014 Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, program...
Model de subiect la Matematică M_pedagogic: pentru examenul de Bacalaureat 2014 În cadrul examenului național de bacalaureat 2014 Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, pr...
Model de subiect la Matematică M_Științe ale Naturii: pentru examenul de Bacalaureat 2014 În cadrul examenului național de bacalaureat 2014 Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Ast...
Model de subiect la Matematica M_tehnologic pentru examenul de Bacalaureat 2014 În cadrul examenului național de bacalaureat 2014 Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de exam...
Programa de bacalaureat pentru disciplinamatematică, valabilă în sesiunea anului 2014, este cea prevăzuta în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de...


MODELE DE SUBIECTE, BAREME SI PRECIZĂRI PENTRU BACALAUREAT 2013 LA MATEMATICA: 1. Matematică M_mate-info, 2. Matematică M_tehnologic, 3. Matematică M_şt-nat, 4. Matematică M_pedagogic.   Examenul de bacalaureat national 2013 Proba E. c) ...
  În cadrul examenului de Bacalaureat 2013 Matematica are statut de disciplină obligatorie. Programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în:  ►programa M_mate-info pentru filier...
  În data de 4 iulie 2012 candidaţii examnului de bacalaureat 2012 au susţinut Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa la Matematica sau Istorie. Varianta extrasă pentru examenul de azi este Varianta 5.  VARIANTA E...
MODELE DE SUBIECTE, BAREME SI PRECIZĂRI PENTRU BACALAUREAT 2012 LA MATEMATICA M1, M2, M4 matematică M1 - modele de subiect Matematică M1 - model de subiect BAREM de evaluare şi notare Matematică M1 Precizări metodologile la Matematică M1 pentru bac 20...
În cadrul examenului de bacalaureat 2012 Matematica are statut de disciplină obligatorie.Este susţinută la proba E. c) în funcţie de filieră, profil şi specializare.Citeşte/ Descarcă Programa pentru bac 2012 la Matematica Programa pentru examenul de bacalaureat 2012: M...
Subiectele extrase şi baremele la matematica M1 - M2 - M4 (sesiunea august - septembrie): Subiecte extrase la MATEMATICĂ M1, bacalaureat 2011, sesiunea august - septembrie: Subiect extras la Matematică M1 Barem de evaluare şi notare la Matematică M1 Subiect extras la ...
Subiecte extrase la MATEMATICĂ M1, bacalaureat 2011, sesiunea iunie-iulie: Subiect extras la Matematică M1 Barem de evaluare şi notare la Matematică M1 Subiect extras la Matematică M1 în limba Maghiară Subiect extras la Matematică M1 în limba Germană Subiect extras la ...
Citeşte/ Descarcă:Model de subiect la Matematica Programa M1: Model de subiect: Matematica M1 Model de subiect: Matematica M1 in Limba Maghiara Model de subiect: Matematica M1 in Limba GermanaModel de subiect la Matematica Programa M2: Model de subiect: Matematica M2 ...
Citeşte/ Descarcă: Programa pentru examenul de bacalaureat 2011: Matematica (*pdf)...


Pentru examenul de bacalaureat din 2009 la matematică, subiectele au rămas aceleasi cu cele publicate în 2008. BACALAUREAT 2009 : 100 de variante la Matematica M1, profil real, specializarea matematică-informatică:    100 de variante MATEMATICA M1...
Matematică- Programa de bacalaureat –2009Proba D MT1 Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.Statutul disciplinei: Matematica este disciplină obligatorie la proba...
Matematică- Programa de bacalaureat –2009Proba D MT2 Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate calificările profesionale...
Matematică - Programa de bacalaureat –2009Proba: D MT3-M4Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.Statutul disciplinei: Matematica este disciplină obligatorie la proba D.CLASA a IX-a - 2 ore / săpt. (TC)Conţinuturi:Mulţimi şi eleme...
Matematică Programa de bacalaureat –2009Proba: F MT3-M3Filiera vocaţională, profilul artistic, specializarea, arhitectură, arte ambientale, design.Statutul disciplinei: Matematica este disciplină la alegere în cadrul probei F.CLASA a IX-a - 2 ore / săpt. (TC)Conţinuturi...
Matematică Programa de bacalaureat –2009Proba F MT3-M4Filiera teoretică, profilul umanist, specializarea ştiinţe sociale.Filiera vocaţională: profilul militar, specializarea: ştiinţe sociale; profilul pedagogic, specializarea: bibliotecar-documentarist, instru...
Matematică - Programa de bacalaureat –2009proba F MT3 -M5Filiera vocaţională:Profilul teologic, specializarea: romano-catolică, greco catolică,reformată, penticostală, baptistă, unitariană, adventistă, musulmană.Statutul disciplinei: Matematica este disciplină la al...
Matematică Programa de bacalaureat –2009proba:FMT4clasa:IX, XFiliera teoretică: profilul umanist, specializarea filologie.Filiera vocaţională: profilul artistic, specializarea: muzică, coregrafie, arta actorului, arte plastice, arte decorative; profilul teologic, specializ...
BACALAUREAT 2008 : 100 de variante la Matematica M1, profil real, specializarea matematică-informatică   Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D, Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.Filiera vocaţională, profilul militar, ...
100 de Variante Matematica MT2 specializrea științe ale naturii Bacalaureat 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba DMT2: Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profes...
100 de Variante Matematica M1 mate-info Bacalaureat 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba DFiliera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. ➜ arhivă: Subiecte ...
BACALAUREAT 2008 : 100 de variante la Matematica M1, profil real, specializarea matematică-informatică:    Colaj 100 de variante MATEMATICA M1 Bacalaureat 2008 (*pdf)   100 Variante finale - subiecte bacalaureat 2008:   Proba D si F D_matematica_MT1 (.zip) D_mat...
Teorema lui Cauchy: 1  enuntul teoremei 2  demonstratia teoremei 3  interpretare geometrica 4  aplicatii ...
Limite de siruri. Modele de exercitii rezolvate. Probleme rezolvate 1) Să se calculeze limitele următoarelor şiruri: ...
Reprezentarea grafica a functilor reale Pentru a trasa graficul unei functii , parcurgem mai multe etape : Domeniul maxim de definitie, Semnul functiei, Asimptote, Derivata intai, Derivata a doua, Tabelul de variatie al functiei, Trasarea graficului, Exemple ...
Regula lui l’Hospital Teorie si aplicatii. Regula lui l’Hospital Teorema si Demonstratii. Exericții rezolvate ...
« 1 2 3 4 »