CAP.III:ESTIMAREA POTENŢIALULUI PIEŢEI

CAP.III:ESTIMAREA POTENŢIALULUI PIEŢEI TURISTICE Cercetarea de piaţã=tendinţele pieţei Cercetarea de marketing=tendinţele pieţei+mediul de marketing(micro si macromediu) Cercetarea de piaţã cercetarea de marketing DEF:Cercetarea de piaţã reprezintã ansamblul de activitãţi prin care(se culeg, se analizeazã şi se interpreteazã)datele în vederea adoptãrii deciziilor de marketing CLASIFICAREA CERCETĂRILOR DE PIAŢĂ: I)Dupã obiectivul cercetãrii: 1)cercetarea exploratorie-vizeazã esenţa problemei 2)cercetarea instrumentalã- se bazeazã pe teste,chestionare 3)cercetarea descriptivã-descrie un fenomen turistic 4)cercetarea cauzalã sau explicativã-explicã un fenomen turistic şi cauzele care-l determinã sau îl influenţeazã 5)cercetarea predictivã-prognozeazã evoluţia unui fenomen turistic pe termen scurt, mediu sau lung II)Dupã frecvenţa de desfãşurare: 1)Cercetãri permanente-au caracter sistematic şi continu 2)Cercetãri periodice la o anumitã perioadã de timp 3)Cercetãri ocazionale-cu ocazia unui eveniment(lansarea unui produs turistic) III)Dupã locul de desfãşurare: 1)Cercetãri directe-de teren 2)Cercetãri indirecte-de birou IV)Dupã natura informaţiilor generate: 1)Cercetãri cantitative-se bazeazã pe date numerice 2)Cercetãri calitative- se bazeazã pe comportamente, percepţii,atitudini etc. SCOPUL CERCETĂRII DE PIAŢĂ: Informaţiile generate de piaţã sunt utilizate in 4 direcţii:-decizie -dezvoltare -planificare -control METODELE CERCETĂRII DE PIAŢĂ: I)Investigarea surselor statistice- dacã datele secundare (de birou) nu ajung pentru rezolvarea problemelor firmei se recurge la datele primare (de teren) II)Cercetarea directã implicã 2 aspecte:calitativ şi cantitativ : 1)Aspectul calitativ poartã denumirea de tehnicile studiilor motivaţionale şi imbracã 4 forme: a)tehnicile introspecţiei sugerate:se realizeazã pe baza interviurilor:libere(fãrã nici o temã), tematice(au la bazã o temã) şi declanşate(au la bazã un stimul auditiv,vizual,etc) b)tehnicile asociative care pot fi:-libere(care este primul cuvânt cu care asociati Braşovul) -limitate(cu ce asociaţi BV? dintre:peisaj, frumos, atracţii turistice) c)tehnica proiectivã-se are în vedere o terţã persoanã pentru a elimina subiectivismul d)tehnica observãrii-se bazeazã pe o simplã observare la un birou de turism ,expoziţii etc. 2)Aspectul cantitativ se realizeazã prin: a)ancheta-sondaj=se realizeazã pe un eşantion,iar datele sunt generalizate la întreaga populaţie cercetatã. Îmbracã (se face) prin 4 metode: -prin corespondenţã: avantaje:cost redus,muncã de birou,oricine are acces la corespondenţã dezavantaje:rata de rãspuns redusã,nu se poate observa mimica,gestica -prin telefon: avantaje:foarte multã lume are telefon,posibilitatea unui contact verbal dezavantaje:cost ridicat,nu se observã mimica,gestica, chestionarul trebuie sa fie scurt -personalã: avantaje:contact direct,se observã mimica,gestica, rezultatele sunt obţinute din scurt dezavantaje:cost ridicat,activitate de teren,pregatire prealabilã a operatorilor de teren -prin internet: avantaje:rapidã,formã modernã de colectare a datelor dezavantaje:nu toata lumea acceseazã internetul, nu se observã mimica,gestica, cost ridicat b)recesãmânt(se realizeazã pe întreaga populaţie cercetatã) c)monografia(se realizeazã pe întreaga populaţie cercetatã) III)Experimentul de marketing studiazã relaţia cauzã-efect prin variabilele dependente şi independente de fenomen IV)Simularea fenomenului de marketing-presupune o simulare câ mai aproape de realitatea fenomenului ┌───I) Investigarea surselor statistice:-secundare(de birou) │ -primare (de teren) │ ├───II) Cercetarea directã │ 1) Cercetarea calitativã=tehnicile studiilor motivaţionale │ a) Tehnica introspecţiei sugerate:interviuri: -libere │ -tematice │ -declanşate │ b)Tehnica asociativã:-liberã │ -limitatã Metodele c)Tehnica proiectivã cercetãrii d)Tehnica observãrii de piaţã │ 2) Cercetarea cantitativã │ a)ancheta sondaj:-prin corespondenţã │ -prin telefon │ -personalã │ -prin internet │ │ b)recesamânt │ c)monografia │ ├───III) Experimentul de marketing:studiazã relaţia cauzã-efect │ └───IV) Simularea fenomenului de marketing: simuleazã un fenomen pentru a prognoza evoluţia lui DEF:Ancheta-sondaj este o metodã de cercetare directã care se realizeazã pe baza unui eşantion, datele fiind generalizate la întreaga populaţie.Instrumentul utilizat este,chestionarul. I)Eşantionul şi eşantionarea DEF:Esantionuleste un grup de persoane reprezentativ pentru cercetare astfel încât informaţiile furnizate de acestea sã poatã fi generalizate. t=coificientul student→95%=1.96 p=procentul persoanelor care posedã caracteristica(rãspund cu DA) ∆²w=eroarea limitã admisã(±) Metode de eşantionare 1)Probalisticã (aleatoare) =toţi membrii colectivitãţii au şanse egale sã facã parte din eşantion.Se împarte în :eşantionare aleatoare simplã(extragere ca la loto) , eşantionare stratificatã(pe baza unor criterii de segmentare) şi eşantionare degrup 2)Eşantionare neprobalisticã (nealeatoare)-selectarea membrilor se face subiectiv,nu toţi membrii au şanse egale de a face parte din eşantion.Ea se împarte în :eşantionare pe bazã de accesibilitate(sunt aleşi cei de la care se pot obţine uşor informaţiile) ,eşantionarea pe bazã de judecatã a operatorului şi eşantionarea pe baza cotelor ,procente din diferite categorii de persoane II)Chestionarul DEF:Chestionarul este un formular cu o listã de întrebãri,alcãtuitã cu scopul de a obţine informaţiile. în ancheta-sondaj Reguli de întocmire corectã pentru un chestionar: -limbaj adecvat,pe înţelesul tuturor -stabilirea în prealabil a obiectivelor -tipul întrebãrilor şi ordinea acestora se bazeazã pe principiul de la uşor la greu cu alternanţã pe tipuri de întrebãri şi tipuri de scale(nu este indicata utilizarea excesivã a unui tip de întrebare sau scalã) -dimensionarea chestionarului trebuie sã ţinã cont de toate întrebãrile necesare obţinerii de informaţii,fãrã a plictisi subiecţii -modul de redactare şi codificare trebuie sã permitã prelucrarea uşoarã a informaţiilor Tipuri de îtrebãri: 1)Întrebãri închise -dihotomice -cu alegere unicã,multiplã -filtru -de apreciere(diferenţiala semanticã,scala importanţei, scala lui Likert, scala lui Stapel,scala importanţei,scala intenţiei de cumpãrare) -de identificare 2)Tipuri de întrebãri deschise: -complet nestructurate -asocieri de cuvinte copletarea frazei,propoziţii, povestiri,testul de apreciere tematicã ETAPELE CERCETĂRII DE PIAŢĂ: 1)Definirea problemei 2)Stabilirea obiectivelor cercetãrii 3)Identificarea şi selectarea surselor de informaţii 4)Culegerea informaţiilor 5)Prelucrarea informaţiilor 6)Analiza informaţiilor 7) Interpretarea informaţiilor 8)Prezentarea rezultatelor

Alte Lectii din marketing