Educatie Antreprenoriala

 Subiecte pentru bacalaureat 2009 la Educatie Anteprenoriala*--subiecte pentru PROBA F -  Educatie Anteprenoriala F_educatie_anteprenorialaF_educatie_anteprenoriala_in_limba_maghiaraSubiectele la toate materiile...
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ BACALAUREAT 2009PROBA F STATUTUL DISCIPLINEI În cadrul examenului de Bacalaureat 2009, disciplina Educaţie antreprenorială are statut de disciplină opţională şi poate fi aleasă numai la proba F (susţinu...
Piaţa oferă extrem de multe oportunităţi de afaceri, existând numeroase domenii în care cererea este satisfăcuta în mică măsură. Iniţierea unei afaceri poate avea la bază o idee originală - ca, de exemplu, aplicarea unei noi tehnologii sau implementarea de noi ap...
Autoevaluarea aptitudinilor şi competenţelor întreprinzătorului în decizia de începere a unei afaceri întreprinzătorul trebuie să-şi analizeze cu obiectivitate aptitudinile şi competenţele pentru a găsi cele mai bune soluţii care să-i spore...
Pentru fiecare din următoarele întreabări trebuie să-ţi acorzi puncte: Se notează cu 0 puncte - afirmaţia care nu corespunde deloc personalităţii dvs.; Cu 1 la 5 puncte - afirmaţia evaluată în raport cu cât corespunde personalităţii dvs. (pe o scară de la 1 ...


Succesul creării unei întreprinderi depinde în măsura hotărâtoare de personalitatea, de calităţile personale ale întreprinzătorului care acceptă riscurile, iniţiază şi conduce afacerile, înainte de orice, întreprinzătorul trebuie să se autoanalizeze şi să ...
Constituirea şi înmatricularea societăţilor comerciale. Formele juridice sub care se pot des­făşura afacerile A. Societăţile comerciale Se constituie şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 31/1990 privind socie­tăţile comercia...
Cadrul legislativ şi instituţional al desfăşurării activităţii antrepre-noriale. Crearea unui mediu economic favorabil întreprinzătorilor Conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi a fost creat cadrul favorabil pentru înfiinţarea ...
In cadrul relaţiilor externe ale întreprinzătorului un rol central revine relaţiilor concurenţiale dintre firmele care acţionează pe aceeaşi piaţa şi sunt producătoare ale aceloraşi bunuri sau servicii. în prezent, alături de manifestarea concurenţei prin preţ...
Un rol esenţial în crearea unei întreprinderi revine motivării întreprinzătorului, care, de cele mai multe ori, trebuie sa părăsească o situaţie stabilă pentru a se lansa într-o „aventură" în care se loveşte de numeroase obstacole juridice, financiare, a...
Intreprinzătorul este actorul esenţial al economiei de piaţă întrucât el asigură punerea în lucru şi combinarea optimă a resurselor materiale şi umane necesare desfăşurării proceselor de producţie precum şi distribuirea veniturilor obţinute. Astfel, se poat...
Conform Legii nr. 133/1999 privind stimu­larea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinzătorul este definit ca o persoană fizică autorizată sau o persoană juridică care, în mod individual sau în...
Variante finale - subiecte bacalaureat 2008 Descarca: Variante de subiecte pentru ProbaF -_Educatie_Anteprenoriala...
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂBACALAUREAT 2008PROBA F STATUTUL DISCIPLINEI În cadrul examenului de Bacal...