Istorie

Instituţii centrale şi locale (sec. IX –  XVIII)Instituţii centrale şi  autonomii locale în Transilvania.   Din secolul al XII-lea,Transilvania a fost organizată ca voievodat sub  suzeranitatea regatului medieval maghiar, dispunând de o organizare&nbs...
Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (sec. IX-XVIII) Evoluţia statelor medievale în spaţiul românescPrimele structuri statale medievale (secolele al IX-lea – al XIII-lea). Începând din secolele al IX-lea şi al X-lea, în spaţiul românes...
Documente constituţionale din secolul al XIX-leaDocumente având caracter constituţional înainte de anul 1866. În prima parte a secolului al XIX-lea, necesitatea modernizării societăţii româneşti a impus ideea redactării unor proiecte constituţionale. În ...
Ideologii şi practici politice în România până în anul 1918. Sistemul politic românesc de la începutul secolului al XX-lea era organizat potrivit Constituţiei României din anul 1866. România era o monarhie constituţională, bazată pe principiul separării pute...
. Ideologii şi practici politice totalitare.  Comunismul  Acţiuni pentru instaurarea comuniştilor la putere în Rusia.   În  luna februarie a anului 1917, Rusia se transformase într-un colos cu picioare  de lut, din cauza sărăciei generalizate şi ...


Ideologii şi practici politice totalitare.  Fascismul şi nazismul            Caracteristici  comune ale regimurilor politice totalitare. Secolul al XX-lea mai este desemnat în istorie şi  prin sintagma de s...
Ideologii şi practici politice democratice Caracteristici generale ale evoluţiei regimurilor democratice din Europa. La încheierea Primului Război Mondial, regimurile democratice s-au instaurat în unele dintre statele nou constituite în centrul şi estul Europei, aşa...
Identităţi naţionale în spaţiul european.   Expresie  a evoluţiei politice şi istorice de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi  începutul secolului al XIX-lea, constituirea naţiunilor, comunităţi umane  coerent structurate, cu o identitate etni...
Curente şi politici  culturale în secolul al XX-leaMedii şi  politici culturale europene în secolul al XX-lea.   Cultura  europeană a secolului al XX-lea a fost influenţată de schimbările în modul de  viaţă şi mentalitatea oamenilor, produse d...
Tendinţe şi politici  în cultura europeană a secolului al XIX-lea.   Progresul înregistrat prin cercetarea ştiinţifică şi  inovaţiile tehnice din secolul al XIX-lea;   Promovarea  ideilor liberale şi naţionale în plan politic; s-au ...
Istoricii, despre romanitatea românilorRomânii în sursele medievale  timpurii.   Documentele  istorice scrise din primul mileniu al erei creştine, care îi menţionează pe  români, sunt relativ puţine, dar sunt suplinite de numeroasele descoperiri ...
Etnogeneza româneascăGeto-dacii şi lumea romană în secolele I î. Hr. – al II-lea d.Hr. Daco-geţii, popor de origine indo-europeană, au reprezentat ramura nordică a tracilor, diferenţiindu-se de aceştia în perioada Epocii Fierului. Erau numiţi geţi în izv...
Evoluţia „crizei orientale” si consecinţele sale asupra spaţiului românesc, în secolul al XIX-lea În secolul al XIX-lea Principatele Române au fost afectate si ele de Criza Orientală, implicându-se de voie sau de nevoie în acest conflict, încă de la începutu...
EvoluŢia României, în secolele al XIX-lea – alXX-lea EvoluŢia statului român modern În urma Războiului Crimeei (1853-1856), în timpul Congresului de Pace de la Paris (1856), FranŢa a pus problema unirii Principatelor Române. În condiŢiile care Imperiul Otoma...


Constituţiile din / în România Una din primele realizări ale domniei lui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, si una dintre cele mai importante realizări ale epocii moderne a fost promulgarea primei Constituţii a României în data de 1 iulie 1866. Aceasta a fost un...
Eseu: Politica externa a Romaniei in secolul al XX-lea Pe parcursul secolului al XX-lea politica externă românească a suferit schimbări destul de radicale, schimbări datorate posibilităţii atingerii obiectivelor stabilite şi contextului internaţional. România a ...
Eseu: Economia si societatea din Romania in perioada comunista A doua jumătate a secolului al XX-lea aduce în jumătatea estică a Europei un regim politic impus de Uniunea Sovietică cu ajutorul Armatei Roşii „eliberatoare".În România acest lucru a avut loc ...
Eseu: Evoluţia statului român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea. În urma Războiului Crimeii (1853-1856), în timpul Congresului de Pace de la Paris (1856), Franţa a pus problema unirii Principatelor Române. Î...
Eseu: Evolutia Transilvaniei in secolele al IX-lea - al XVI-lea În ordine cronologică, primul stat medieval întemeiat a fost voievodatul Transilvaniei. În interiorul arcului carpatic şi în Banat, în jurul secolelor IX-X, lucrarea lui Anonymus „Gesta Hungarorum&q...
Eseu: Etnogeneza romaneasca Cei mai vechi locuitori ai acestor meleaguri au fost geto-dacii. Acestia s-au desprins din neamul tracic in epoca fierului, individualizarea lor fiind raportata la cultura Basarabi, caracterizata prin motivele geometrice spiralate, hasurarile, mo...
Eseu: Instituţia monarhiei în România (in perioada 1866-1938) În 1866 în urma abdicării lui Cuza tronul României a fost ocupat de către Carol prinţ ce făcea parte din familia domnitoare prusiana, aparţinând casei de Hohenzollern. Acesta la 25 aprilie acceptă ...
Evoluţia României din prima jumătate a secolului al XX-lea este caracterizată de marile realizări datorate războaielor balcanice, realizării Marii Uniri, a iluziilor legate de alianţele interbelice, dar şi marilor deziluzii provocate de pierderile teritoriale datorate...
Variante finale - subiecte bacalaureat 2008 Subiecte istorie Subiecte istorie_in_limba_maghiara ...
Războiul rece este un termen folosit pentru a descrie interesele relaţiilor între USA şi Uniunea Sovietică(URSS), fiecare fiind în fruntea unor alianţe de mare forţă, între 1947-1989. Războiul a fost ,,rece” deoarece relaţiile între cele două puteri au fos...
Lumea rurala Satul reprezinta principala forma de habitat in evul mediu (fossatum = loc intarit cu sant). Pana la inceputul secolului XV au fost identificate in Transilvania 3364 localitati, in Tara Romaneasca 2100 sate iar la ...
Romanii in primul mileniu al erei crestine In primul mileniu al erei crestine, istoria romanilor evolueaza intre Imperiul Noii Rome si populatiile migratoare. La sfarsitul acestei perioade Bizantul a oferit roman...
Realizarea reformei si dezvoltarea Romaniei pe principiile economiei de piata impun, printre altele, o larga deschidere in economia mondiala. Relatiile economice externe ale tarii noastre se circumscriu prioritar in spatiul geopolitic european in care ne situam.Cea...
Marea Unire Realizarea României Mari, prin unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Vechiul Regat, a fost rezultatul acţiunii româ­nilor în conjunctura favorabilă de la sfârşitul primului război mondial, când dispăreau de pe harta Europei Imperiul Ţarist ...
Primul Razboi Mondial Neutralitatea (1914-1916) La 15 iunie 1914 a avut loc atentatul de la Sarajevo în urma căruia arhiducele Franz Ferdinand şi soţia sa au fost ucişi de un naţionalist sârb. Asasinatul a servit ca pretext Austro-Ungariei pentru atacarea Serbiei ...
Romania in Al Doilea Razboi Mondial Preliminarii Incheierea Pactului de neagresiune sovieto-german din vara anului 1939 a modificat substanţial raporturile de forţe în Europa. S-a pro­cedat la o împărţire a sferelor de influenţă în Europa răsăriteană, fapt ce...
« 1 2 3 4 5 6 »